FIWEL - Milan Fikar

O firm

Aktuality

FIWEL - MILAN FIKAR, zatek strnky

HISTORIE     -- v roce 2023 ukončen provoz svářečské školy

Od roku 1990 jsme zajiš�ovali firma prodej svá�e�ské techniky.
V roce 1995 byla postavena svá�e�ská škola akreditovaná SVUM Praha. Zde bylo zajiš�ováno školení svá�e�� kov� v�etn� pájení kov� barevných. Zaškolení a školení v základních kurzech bylo provád�no dle �SN 05 0705. Ú�ední kurzy byly provád�ny dle �SN EN 287-1, �SN EN 13133, �SN ISO 17660 a TP A 217 pop�. �SN 13 133.

V sou�asné dob� ji� školení svá�e�� v nových kurzech neprovádíme.Stále však probíhá p�eškolení svá�e�� se základním kurzem.Rovn� ji� byl zastaven prodej sva�ecí techniky.

budova.jpg    auto.jpg  

 

 

   

   Veškerá školení se ruší  .

------------------------------------------------------------

 Potřebujete něco svařit zkuste :

Zámečnictví Karásek  +420 776 030 477

www.zamecnictvi-karasek.cz

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vyzýváme  Petra DRAHORÁDA ,

aby přinesl  do svařečské školy  FIWEL 

svařovací invertor  Kuhtreiber 1900 HF

vč.hořáku ,red.ventilu,zemn.kabelu

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

25.09.2014 

Z M Ě N A   !!!!

od  1.9.2014 již neškolíme v nových kurzech svařování,

ani neposkytujeme drobné svářečské práce. 

 

e-mail      fiwel@seznam.cz

 

 


 

 

 

 

 

 

FIWEL - MILAN FIKAR, konec strnky

Facebook Icon    © 2012 Fiwel, Created by: Half-Fish Studio